Da li je veštica vešta?

2873768578_c1a229cfd7_b

Svima nam je iz literature i filma poznato da se za veštice uglavnom vezuju šiljati nosevi, crne mačke, ključali kazani i metle, ali manje je poznato da su pridev vešt i imenica veštica u semantičkom dosluhu.

Naime, pridev vešt opisuje nekoga ko zna, ume, ima spretnosti, umešnosti, dovitljivosti, prepredenosti, a imenica veštak, u jednom od svojih narodnih značenja, predstavlja nekoga ko je vičan lečenju, ali i mađioničarstvu iopsenarstvu.

Vrlo lako možemo da dovedemo u vezu pojmove opsenarstva, ali i veštine (pogotovo u spravljanju određenih napitaka i korišćenja magije) u vezu savešticom. Od ovog prideva verovatno je poimeničenjem nastala i zastarela imenica vešt, koju beleži RSANU i koja označava utvaru, vešticu.

Takođe, i pridev veštački može da se dovede u vezu sa vešticom, pošto označavaneprirodno, a šta je neprirodnije od veštice koja praktikuje magiju?

Preuzeto sa: www.jezikofil.rs

0 Komentara

Napišite komentar