Da li komunikacija izmedju roditelja i dece izgleda uvek isto?

mama-cerka-razgovor

Da li ste se nekada u razgovoru sa svojom decom osećali kao Pantić iz “Tesne kože”? On odnos sa decom opisuje na ovaj način: “Dok ste bili mali i dok niste govorili ja sam vas sve razumeo. Sada, kada ste odrasli, vi pričate, ali vas ja ništa ne razumem.”

Svaki razvojni period u životu deteta predstavlja period promene, kako za dete, tako i za celu porodicu, a naročito za roditelje. Roditeljska uloga, način komunikacije, ponašanje i zaduženja u okviru porodice i van nje nisu isti tokom svih perioda detetovog odrastanja i vaspitanja.

Razmislite o svom odrastanju. Da li ste uvek imali utisak da vas roditelji razumeju iako ste im podrobno objašnjavali ono što vam je trenutna preokupacija?

Najčešće se period nejasne i neusklađene komunikacije na relaciji roditelj-dete javlja u periodu adolescencije. Nekako je očekivano da na početku ovog prelaznog perioda dođe do zbunjenosti i poteškoća u komunikaciji sa obe strane. Roditelji ne mogu odmah da razumeju kako njihovom detetu više nije potrebna stalna kontrola, zaštita, saveti i smernice u svim oblastima života. Da žele veću slobodu izbora, odlučivanja, izbora prijatelja i samostalnog prolaženja kroz različita iskustva, bez pridika, saveta i „moranja“. Sa druge strane, adolescenti imaju poteškoća da razumeju kako je roditeljska uloga i funkcija i dalje veoma važna za njih, da saveti i podrška koje od njih dobijaju mogu biti od dragocenog značaja u njihovom životu.

Nekako, sve je to normalno i očekivano, jer je vaspitanje proces, porodica je sistem koji se stalno redefiniše i menja, a svi članovi u njemu, pa tako i deca i roditelji, menjaju svoje obrasce ponašanja i komunikacije zarad bolje funkcionalnosti sistema.

Ukoliko nekada ne znate kako da postupite sa svojim detetom, jer stari komunikacijski obrasci više ne funkcionišu, najbolje je da sami sebi postavite pitanje: Šta je meni, kada sam bio/la u periodu u kom je sada moje dete, bilo najpotrebnije? Razumevanje? Poverenje? Malo veća sloboda? Podrška? Verujte da je to isto danas potrebno vašem detetu.

U osnovi svake dobre komunikacije jeste aktivno slušanje. Zapitajte se da li se to u vašem odnosu sa detetom izgubilo. Ukoliko podsetite sebe, a naučite vaše dete, da kada komunicirate bude tu, u komunikaciji, prisutno i posvećeno samo tome o čemu razgovarate, rešili ste veći deo problema. Slušajte se kada govorite, to je ključ razumevanja i jasne komunkacije.

Bez obzira što je nekada komunikacija između roditelja i dece kao igra „gluvih telefona“, ona može i da obogati porodični sistem. Zamislite samo koliko ćete kao roditelj, osim preko potrebne kontrole nad detetom koje još uvek nije zrelo da odlučuje, doći do novih saznanja i informacija koje su novim generacijama dostupne i poznate, a vama nisu? Razumevanjem svog deteta i davanjem slobode u izražavanju svojih stavova, dobićete mnogo novih uvida koji će vam sigurno koristiti.

Verujem da ćete i vi zaključiti isto što i ja, da komunikacija između roditelja i dece doživljava, tokom različitih razvojnih perioda, svoje preobražaje, ali da, samim tim, čini vaš odnos zanimljivijim, bogatijim i lepšim u svakom smislu.

0 Komentara

Napišite komentar