Novi vidovi nasilja među mladima – Cyberbullying

cyberfist

Cyberbullying predstavlja slanje uznemirujućih poruka mobilnim telefonom, e-mailom ili na chatu kao i objavljivanje privatnih podataka, uznemirujćih slika putem e-maila ili MMS, neistina na chatu, blogu ili internet stranici.

 

Stručnjaci ističu da internet briše društvene kočnice i daje lažan osećaj sigurnosti te može da „dopusti deci da govore i čine stvari koje ne bi mogli napraviti u interakciji “licem u lice” jer imaju osećaj da neće odgovarati za takva ponašanja na način na koji bi inače odgovarali za, npr. javno izgovorene pogrdne reči.

A šta kažu tinejdžeri:

– “Ljudi mogu biti bezobrazni i okrutni koliko žele jer se ne suočavaju direktno sa osobom”.

– “Ako se situacija užari pri komunikaciji preko interneta možeš se odjaviti, kao da se ništa nije dogodilo.

– “Uvek mogu reći da se neko drugi koristio mojim screen imenom. ”
Još o opasnostima cyberbullying-a…

 

Publika koja prati nasilje preko interneta često je mnogo šira od one na školskom igralištu ili u razredu. Vrlo je mala mogućnost za izbegavanje nasilnog ponašanja, s obzirom na to da se na internetu može dogoditi bilo kad i bilo gde. Kako se okrutnost preko interneta može intenzivirati udaljenošću između počinitelja i žrtve, tako se menja koncept zlostavljanja.

 

Nasilje mobilnim telefonom uključuje bilo kakav oblik poruke zbog koje se osoba oseća neugodno, kojoj je cilj uvreda, pretnja, nanošenje štete.

 

Nasilje putem bloga predstavlja “otimanje” blogova drugim ljudima (žrtvama), dopunjavanje ličnim uvredama i/ili seksualnim sadržajima, narušavanje ugleda i ugrožavanje privatnosti druge osobe.

 

Ono što održava i omogućava opstajanje ovakvih vidova nasilja je činjenica da je: deci dostupno sve više moćnih tehničkih sredstava, da odrasli deca i odrasli najčešće nisu svesni opasnosti koje tehnologija može nositi sa sobom

 

Kratki saveti za roditelje

 

Pronađite vremena za decu, naučite više o računarima tako da možete razgovarati s decom o njima zanimljivim temama, ograničite deci korišćenje računara na jedan ili dva sata dnevno, upoznajte njihove internet prijatelje onoliko koliko poznajete i ostale prijatelje. I na kraju,

kontaktirajte policiju ako poruke preko interneta sadrže pretnje nasiljem, praćenje, napastvovanje, dečju pornografiju i sl.

 

Ukratko o zakonu

 

Prema deci, počiniteljima kažnjivih dela, ne može se voditi kazneni postupak

Mlađim maloletnicima mogu se izreći samo vaspitne mere (sudska opomena, upućivanje u centar za prevaspitavanje, pojačana briga i nadzor) ali NE i kazne.

Starijim maloletnicima, uz vaspitne mere, može se izreći i kazna maloletničkog zatvora.

 

Više o svemu na stranici www.kliknibezbedno.rs

0 Komentara

Napišite komentar