Tag Archive: adolescencija

Uloga roditelja i porodice u adolescenciji

images

Adolescencija-period u koju se “uplivava” oko 12-te godine izrazito je burno razdoblje razvoja. Ako vaše dete tvrdi da ste „smarači“, tvrdnja nije opravdana ako: -Ako je „smaranje“ dosledno i jasno uspostavljanje pravila koja nisu previše rigidna i za koje se daje obrazloženje -Ako je „smaranje“ redovna otvorenost i započinjanje razgovora o zabrinutosti i problemima u […]

Pročitajte više