Tag Archive: vaspitanje

Razvoj kapaciteta za ljubav

love-74

  Proces oblikovanja emocionalne bliskosti, čiji se najvažniji deo događa u prvoj godini života deteta, u svakodnevici nazivamo ljubav. U psihoanalitičkoj literaturi to je tzv. „emocionalna privrženost” ili attachment. Ljubav i sigurnost koje dete doživljava u najranijem detinjstvu važan su preduslov za kasniji razvoj normalne i zdrave ličnosti (E. Erikson, J.Bowlby, D.Winnicott). Od tih prvih […]

Pročitajte više

Socijalni i porodični odnosi – međusobni uticaj i povezanost

teenager

Porodica kao i svi drugi sistemi ima svoju strukturu, dinamiku, raspodelu uloga i hijerarhiju. Ono što je čini najlepšim, raznolikim i (ne)funkcionalnim sistemom jesu odnosi među njenim članovima. Odnos prema ljudima koje volite, prijateljima koje stičete, profesiji koju odaberete u najvećoj meri oblikujete još u detinjstvu u svojoj porodici. Razmislite o svojoj porodici i porodicama […]

Pročitajte više

Da li učimo decu da ne prihvataju odgovornost za svoje postupke?

boy

Da li nekada budete u dilemi do koje mere vaše dete može biti odgovorno za svoje postupke, a kada mu je, zaista, potrebna pomoć? Ukoliko obratite pažnju primetićete, verujem, da postoje roditelji koji uče decu da ne prihvataju odgovornost za svoje postupke, da su drugi ljudi ili okolnosti krivi za svaku grešku koju sami naprave. […]

Pročitajte više